Translate

Agrieșel, jud. Bistrița-Năsăud

Agrieșel, jud. Bistrița-Năsăud

29 nov. 2013

Mitropolitul Andrei: Punem piatra de temelie a acestei zidiri de la Agrieşel. Binecuvântat şi slăvit fie locul acesta, întru neclintită temelie a bisericii!

Răsunetul

Menuț Maximinian
22.10.2013

O temelie bună e garanţia unei clădiri puternice. Noi, fiecare în parte, suntem cărămizi în zidirea Bisericii lui Hristos: “Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (I Petru 2:5). Pe o temelie bună, dreaptă, tare, zidarul poate înălţa zidul drept şi trainic al credinţei: “Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos” (I Cor. 3:11). Temelie spre slăvirea lui Hristos, piatra vie a credinţei, a fost pusă săptămâna aceasta la Agrieşel.

Sărbătoarea de pe Valea Ţibleşului a debutat cu oficierea Sfântei Liturghiii în parohia Spermezeu de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul cuvântului de învăţătură Părintele Mitropolit a vorbit despre mărturisirea credinţei ortodoxe, pornind de la exemplul de vieţuire al Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori care au luptat şi au apărat adevărul de credinţă cu preţul vieţii. Ierarhul a subliniat şi faptul că orice creştin ortodox trebuie să îşi arate credinţa şi trăirea sa prin fapte şi să pună cuvântul lui Dumnezeu în practică: „Mărturisitorilor pentru Ortodoxie pe care îi sărbătorim astăzi, şi lor le-a fost greu după 1700, mulţi au murit în temniţe. Nu numai atunci, ci de-a lungul anilor, mulţi creştini l-au mărturisit pe Hristos cu preţul vieţii lor. Fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi acum stau în Împărăţia lui Dumnezeu şi cântă Domnului cântare de biruinţă şi se roagă pentru noi păcătoşii ca să nu fim şovăielnici , să nu fim creştini călduţi, ci să fim creştini râvnitori. Credinţa noastră să se vadă după fapte. Să ţinem şi la credinţă şi la Biserică şi la moştenirea strămoşilor, dar şi în viaţa de zi cu zi să ne manifestăm ca atare, pentru că un român în parte şi tot neamul laolaltă atâta plăteşte, cât înţelege să pună în practică din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Încercăm cu rugăciunile Sfinţilor Mărturisitori să ne întărim credinţa şi să punem Evanghelia în practică şi atunci când va veni ceasul cel mare ne vom putea adăuga şi noi lor şi celor mulţi care stau în faţa Domnului Hristos şi-I cântă cântare de biruinţă”. Părintele paroh Simeon Buta, alături de credincioşii ce au umplut biserica, s-au bucurat de ziua aleasă în care ierarhul a poposit în mijlocul lor.
De la Spermezeu, Mitropolitul Andrei s-a deplasat la Agrieşel, unde a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Părintele Mitropolit înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Au luat parte la acest eveniment întreaga comunitate parohială, părintele Timoftei Găurean, parohul bisericii ortodoxe din Agrieş şi protopopul de Beclean, pr. Doru Zinveliu, maica stareţă Veronica împreună cu părintele Siluan de la Mănăstirea Dobric, preoţii de pe Valea Ţibleşului, dar şi din alte zone, amintind aici pe părintele Aurelian Poptean de la Mărişelu, precum şi oficialităţi judeţene şi locale: vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Alexandru Pugna, primarul de Târlişua –Vlăduţ Purja şi primarul de Spermezeu-Sorin Hognogi, ing. Viorel Cotuţiu.
Cu acest prilej ÎPS Părinte Andrei a binecuvântat şi un altar de vară ce a fost construit în Filia Agrieşel a parohiei Agrieş. Noua biserică ortodoxă cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” va fi ridicată în Agrieşel, pe un teren donat de învăţătoarea Floarea Pop, chiar în faţa casei acesteia, un gest răsplătit de mitropolit cu diplomă de aleasă cinstire, disticţie primită şi de părintele Timoftei Găurean, care vegează, ca un vrednic păstor, asupra sufletelor credincioşilor de aici.
La finalul slujbei de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică, Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a evidenţiat semnificaţia momentului, spunând că este foarte importantă ziua în care se sfinţeşte locul unde va fi construit un nou locaş de rugăciune. Ierarhul a dat drept exemplu un citat al Sfântului Apostol Pavel care spune că nu se poate pune altă piatră de temelie decât cea care este pusă şi care este Iisus Hristos, care este şi Capul şi Temelia Bisericii, iar noi creştinii suntem mădulare ale Trupului Său: “Această acţiune de a pune piatră de temelie, de a construi biserică, sigur că Sfântul Apostol Pavel se referă la biserica spirituală, Domnul Hristos este Capul, noi toţi suntem mădularele, dar dăm şi o interpretare materială textului din 1 Corinteni, care spune un lucru interesant, şi anume că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este Iisus Hristos, iar de zideşte cineva pe această temelie aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucru fiecăruia se face cunoscut şi îl va vădi Dumnezeu. Este vorba aici despre ziua judecăţii. Dacă lucrul cuiva, zice mai departe Sfântul Apostol Pavel, nu va arde, ci va rezista, cel ce a ctitorit va avea plată. Punem astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu şi a Domnului nostru Iisus Hristos, piatra de temelie a acestei zidiri. Binecuvântat şi slăvit fie locul acesta, întru neclintită temelie a bisericii”.
http://www.rasunetul.ro/mitropolitul-andrei-punem-piatra-de-temelie-acestei-zidiri-de-la-agriesel-binecuvantat-si-slavit-fie
Fie ca Biserica Domnului să dăinuiască peste veacuri la Agrieşel, iar celor care au pus piatră de temelie spre lauda Cerurilor munca să le fie răsplătită înzecit.